Hur funkar egentligen radonmätningar och radonbesiktningar?

radonbesiktning

Hälsofaror kopplat till radon   Så sent som in på 1900-talets mitt började man begripa sig på de verkliga hälsofarorna kring att leva tätt inpå höga halter av radon. Idag känner de flesta till att radon kan vara skadligt för hälsan – men i vilken utsträckning? Och hur vet man att man lever i en…

Läs mer