Mäklare i Stockholm – Viktigt att välja rätt fastighetsmäklare

Mäklare Stockholm

Fastighetsmäklarnämnden FMN är förkortningen på fastighetsmäklarnämnden. Fastighetsmäklarnämnden är en statlig myndighet vars uppgift är att registrera alla fastighetsmäklare i Stockholm och i övriga Sverige. Alla som arbetar som mäklare i Sverige måste vara registrerade för att kunna kalla sig mäklare. Nämnden har dessutom en viss tillsyn av fastighetsmäklarna för att se till att de sköter…

Läs mer