Mäklare i Stockholm – Viktigt att välja rätt fastighetsmäklare

Fastighetsmäklarnämnden

FMN är förkortningen på fastighetsmäklarnämnden. Fastighetsmäklarnämnden är en statlig myndighet vars uppgift är att registrera alla fastighetsmäklare i Stockholm och i övriga Sverige. Alla som arbetar som mäklare i Sverige måste vara registrerade för att kunna kalla sig mäklare. Nämnden har dessutom en viss tillsyn av fastighetsmäklarna för att se till att de sköter sitt jobb enligt god mäklarsed och därför kan behålla sin titel som mäklare.

FMN uppgift är också att kontrollera att de personer som ansöker om att registrera sig som mäklare uppfyller särskilda krav. Grundläggande krav som FMN ställer innefattar adekvat utbildning. Därför undersöks de blivande medlemmarnas lämplighet att kalla sig för fastighetsmäklare i Stockholm. Alla som blir godkända och därav blir registrerade finns därfefter med i mäklarregistret. Antalet mäklare i Stockholm och framför allt i hela Sverige har ökat enormt bara de senaste åren. 1997 fanns detl mindre än 5 000 registrerade mäklare i FMN och 2008 hade siffran stigit upp till hela 6 380 personer.  

 

FMN har olika typer utav registreringar. De som på en professionell nivå arbetar med att sälja fastigheter har alltså ett krav att få just en heltäckande registrering i FMN. Det finns även med mäklare som arbetar med hyresrätter i registret, en så kallad hyresförmedlare. Vidare finns även utländska fastighetsförmedlare i registret som valt att ta sin karriär utomlands eller personer som gjort sin utbildning i ett annat land. De som är Utlandsutbildade eller utländska förmedlare får oftast till en början en tillfällig registrering i FMN. Sedan är tanken att de ska bli fullständigt registrerade med tiden.

 

Du kan även bli avregistrerad i FMN. En avregistrering kan ske av många anledningar. Ett exempel är naturlig avgång, Ett annat är byte av yrke. Därfefter kan u även bli avregistrerad om FMN anser att du inte praktiserat ditt jobb korrekt, enligt god mäklarsed. Om du inte heller betalar in årsavgiften till FMN kommer du att bli avregistrerad. Även mäklare som inte har en adekvat ansvarsförsäkring kan bli avregistrerade. Uteslutningen av medlemsskap avgörs då av disciplinnämnden. Vid mindre allvarliga fall kan diciplinnämnden även varna en mäklare. Det är våran egen regering som utser ledamöterna i diciplinnämnden, de har alla hög juridisk kompetens inom fastighetsområdet vilket givetvis är en självklarhet. Dock är den enast runt en femtedel av alla de inkomna ärendena som faktiskt leder till varning eller möjligtvis uteslutning.

Om du Blir utesluten

Antalet anmälningar har med tiden ökat i takt med att antalet mäklare blivit fler och fler. 2008 anmäldes kring 416 ärenden till disciplinnämnden varav utav dessa var 69 in skickade utav diciplinnämnden själv. hela 325 utav dessa ärenden blev avgjorda och av dessa blev 72 av mäklarna endast varnade.

Registrerat finns bara ett enda fall som resulterade i uteslutning och fem fall finns registrerade där mäklarna anmäldes till åklagaren, Det vanliga är att en person agerat mäklare utan att ha faktiskt ha varit registrerad. Om du vid ett tillfälle blivit utesluten betyder det att du inte kan bli medlem igen och får alltså inte längre försörja dig via ett mäklaryrke. Nämnden är mycket restriktiva då de utdelar mycket hårda straff. Även en varning kan vara nog så illa. Har du fått en varning så sätts din yrkeshedern på prov vilket i sin tur gör att det blir svårare att attrahera kunder i framtiden.

Vem kan anmäla en mäklare till diciplinnämnden

Alla kan anmäla en mäklare om man inte kännar att de utfört sitt jobb på ett korrekt sätt. Alla personer som känner att de drabbats av en oseriös fastighetsmäklare i till exempel Stockholm kan anmäla detta till FMN först och främst. Det händer även att FMN också upp fall själva på egen hans. Det är även ganska vanligt att andra myndigheter ber FMN att ta upp vissa fall för granskning.

 

Läs mer på Mäklare Stockholm samt Fastighetsmäklare Stockholm.