Ventilationssystem och installation i Malmö

Ventilation Malmö

Det finns tre grundläggande ventilations strategier, naturlig ventilation, punktventilation och helhus ventilation.

Naturlig ventilation i Malmö

Naturlig ventilation är de okontrollerade luftrörelser in och ut ur sprickor och små hål i ett hem. Förr i tiden, var detta luftläckage vanligtvis tillräckligt för att upprätthålla tillräcklig inomhusluftens kvalitet. Idag bor vi i tätare bostäder dessa sprickor och hål är sällan fullt tillräckligt för att göra våra hem mer energieffektiva, och efter ett hem har lufttätas på ett korrekt sätt, är ett ventilationssystem nödvändig för att upprätthålla en hälsosam och bekväm inomhusmiljö. Öppningsbara fönster och dörrar ger också naturlig ventilation, men många människor hålla sina hem stängt eftersom de använder centralvärme och kylsystem året runt.

Naturlig ventilation är oförutsägbar och okontrollerbar, du kan inte lita på den för att ventilerar ett hus likformigt. Naturlig ventilation beror på ett hems lufttäthet, utomhustemperaturer, vind och andra faktorer. Under milda väder, kan vissa hem sakna tillräcklig naturlig ventilation för att föroreningar ska kunna avlägsnas. Under blåsigt eller extrema väderförhållanden kan ett hem som inte har lufttätas ordentligt komma att vara dragig, obekvämt och dyrt att värma upp samt kyla ner.

Punktventilation i Malmö

punktventilation kan förbättra effektiviteten av naturlig ventilation och hela husets ventilation genom att ta bort luftföroreningar inomhus och / eller fukt vid dess källa. Punktventilation innefattar användning av lokala frånluftsfläktarna, såsom de som används i köksområden och i badrum. ASHRAE rekommenderar intermittenta eller kontinuerliga ventilationspriser för badrum av 50 eller 20 kubikfot per minut och kök på 100 eller 25 kubikfot per minut, respektive.

Hel-hus ventilation

Beslutet att använda hel-hus ventilation motiveras av oro för att naturlig ventilation inte kommer att ge tillräcklig luftkvalitetét, även med källkontroll genom punktventilation. Hel-hus ventilationssystem ger kontrollerad och jämn ventilation i hela huset. Dessa system använder en eller flera fläktar och kanalsystem för att uttömma unken luft och / eller levererar frisk luft till huset.

 

Det finns fyra typer av system:

 

  • Avgasventilationssystem fungerar genom att minska trycket i byggnaden och är relativt enkla och billiga att installera.

 

  • Supply ventilationssystem fungerar genom tryck byggnaden, och är också relativt enkelt och billigt att installera.

 

  • Balanserade ventilationssystem, om det är korrekt utformade och installerade, varken trycksätter eller tryckavlastar ett hus.

 

  • Energiventilationsåtervinningssystem ger kontrollerad ventilation samtidigt som  energiförlusterna minimeras. De minskar kostnaderna för uppvärmning. På sommaren, kyler inomhusluften tilluften att minska ventilationskylningskostnader.

 

Det kan vara svårt att hålla kolla på allt som man behöver veta när man ska införskaffa samt installera ett nytt ventilationssystem, så se till att kontakta rätt firma som kan ventilation i Malmö!

Läs mer på http://ventilationmalmö.nu